Nápověda k aplikaci Informace o skotu

Vysvětlivky k některým položkám

Datum narození - u některých starších, výjimečně i u mladších zvířat se může stát, že datum narození není přesně známé a proto v této evidenci není uvedeno

UPOZORNĚNÍ: S platností od 1.7.2013 bylo České republice povoleno přezkoumání jejího ročního programu sledování BSE. Skot narozený v České republice již nebude testován na BSE v případě normální porážky. Byla stanovena nová věková hranice pro vyšetřování skotu na BSE, a to 72 měsíců, resp. 48 měsíců u nutně poražených zvířat (narozených ve státech EU podle vyhlášky 309/2011Sb.).

Datum porážky - pokud není v této evidenci datum porážky uvedeno, nebyla porážka zvířete dosud jatkami nahlášena nebo tento údaj nebyl ještě ústřední evidencí zpracován (lhůta pro nahlášení údajů jatkami je 7 kalendářních dnů, lhůta pro zpracování údajů v ÚE je 5 pracovních dnů, zpravidla jsou však tato data v ÚE zpracována příští pracovní den po jejich obdržení).

UPOZORNĚNÍ: Případný rozdíl mezi datem porážky v této evidenci a datem uvedeným u masa je způsoben skutečností, že do ÚE je hlášeno datum přijetí zvířete na jatka, které se může lišit od skutečného data porážky.

Převažující plemeno - u čistokrevných zvířat je na tomto místě uvedeno jeho plemeno, u kříženců je převažujícím plemenem to, které je v jeho plemenné skladbě zastoupeno nejvyšším podílem.

Přehled plemen evidovaných v ČR

Masná plemena Kombinovaná plemena Dojná plemena
T Charolais C České strakaté H Holštýnské
Y Limousin CL Česká červinka R Červené holštýnské
U Hereford CI Montbeliard A Ayrshire
W Galloway N Normandský skot V Braunvieh
G Aberdeen Angus J Jersey
Q Blonde d´Aquitaine M Červenostrakaté nížinné
P Piemontese
B Belgické Modré
S Gasconne
SM Masný simentál
D Salers
E Highland
F Brahman
UU Aubrac
PP Parthenaise
SS Shorthorn
BB Bazadaise
MM Rouge de Pres
DD Andorský hnědý
TT Texas longhorn
VV Vosgienne
EE Dexter
WW Wagyu
Z nebo X Ostatní plemena

zpět