Nápověda k aplikaci Informace o skotu

Vysvětlivky k některým položkám

Datum narození - u některých starších, výjimečně i u mladších zvířat se může stát, že datum narození není přesně známé a proto v této evidenci není uvedeno

UPOZORNĚNÍ: S platností od 1.7.2013 bylo České republice povoleno přezkoumání jejího ročního programu sledování BSE. Skot narozený v České republice již nebude testován na BSE v případě normální porážky. Byla stanovena nová věková hranice pro vyšetřování skotu na BSE, a to 72 měsíců, resp. 48 měsíců u nutně poražených zvířat (narozených ve státech EU podle vyhlášky 309/2011Sb.).

Datum porážky - pokud není v této evidenci datum porážky uvedeno, nebyla porážka zvířete dosud jatkami nahlášena nebo tento údaj nebyl ještě ústřední evidencí zpracován (lhůta pro nahlášení údajů jatkami je 7 kalendářních dnů, lhůta pro zpracování údajů v ÚE je 5 pracovních dnů, zpravidla jsou však tato data v ÚE zpracována příští pracovní den po jejich obdržení).

UPOZORNĚNÍ: Případný rozdíl mezi datem porážky v této evidenci a datem uvedeným u masa je způsoben skutečností, že do ÚE je hlášeno datum přijetí zvířete na jatka, které se může lišit od skutečného data porážky.

Převažující plemeno - u čistokrevných zvířat je na tomto místě uvedeno jeho plemeno, u kříženců je převažujícím plemenem to, které je v jeho plemenné skladbě zastoupeno nejvyšším podílem.

Přehled plemen evidovaných v ČR

Masná plemena Kombinovaná plemena Dojná plemena
T Charolais C České strakaté H Holštýnské
Y Limousine CL Česká červinka R Červené holštýnské
U Hereford CI Montbeliard A Ayrshire
W Galloway N Normandský skot V Braunvieh
G Aberdeen angus J Jersey
Q Blonde d'Aquitaine M Červenostrakaté nížínné
P Piemontese
B Belgické modré
S Gasconne
SM Masný simentál
D Salers
E Highland
F Brahman
UU Aubrac
PP Parthenaise
SS Shorthorn
BB Bazadaise
MM Rouge de Pres
DD Andorský hnědý
TT Texas longhorn
VV Vosgienne
EE Dexter
WW Wagyu
X,Z nebo ZX ostatní plemena

zpět