Dexter

Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Dexter pochází z jižního a jihozápadního Irska, kde se rozšířil mezi malými hospodářstvími v horských oblastech. Plemeno bylo známo jako "poorman´s cow", což v překladu znamená "kráva chudých". Nejstarší dochované oficiální záznamy o tomto skotu (dle "Royal Dublin Society") jsou z roku 1879 a o rok později byla založena plemenná kniha (1880). Již v roce 1882 bylo toto plemeno vyvezeno ze země původu do několika oblastí Anglie, kde si získalo oblibu a tak bylo již za deset let založeno sdružení "Dexter/Kerry Cattle Society". Z irských pastvin bohužel postupně téměř vymizelo, ale naštěstí bylo v čistokrevné formě udržováno v celé řadě malých stád Anglie.

Dexter je původně kombinovaným plemenem, ale většina chovatelů se zaměřuje na jednostrannou užitkovost. Populace plemene dexter v ČR je zaměřena výhradně na masnou užitkovost. Jedná se o nejmenší evropské plemeno skotu, které se chová ve dvou typech: dlouhonohá a krátkonohá varianta. Tyto varianty jsou dány přítomností genu pro chondroplasii. Dlouhonohé typy nejsou nositeli genu, krátkonohé typy jsou heterozygoti pro tento gen. Zvířata s dvěma geny pro chondroplazii se rodí mrtvá a znetvořená - tzv. buldoci. Proto je třeba vyvarovat se kombinacím, kde jsou obě zvířata krátkonohá. Genetický profil zvířat v tomto genu se testuje, protože malí jedinci dlouhonozí se exteriérem blíží velkým jedincům krátkonohým.

Krávy mají v dospělosti hmotnost 270 - 350 kg (výjimečně až 450 kg), býci váží v dospělosti do 500 kg. Výška v kříži je u krav v rozmezí 91 až 112 cm. Býci mají v dospělosti kohoutkovou výšku 96 až 121 cm.

Zbarvení je obvykle celoplášťově černé, přípustné jsou i barevné varianty RED (červená) a DUN (šedá). Přípustné jsou bílé odznaky na břichu, ale pouze od pupku dozadu. Dexter je přirozeně rohaté plemeno, ale kolem roku 1990 se začali v populaci vyskytovat i geneticky bezrozí jedinci.

Plemeno dexter se vyznačuje klidným temperamentem, nenáročností, přizpůsobivostí a dobrou konverzí živin Zvířata mají vzhledem ke své hmotnosti relativně velkou plochu paznehtů a tudíž je toto plemeno velmi vhodné pro spásání vlhkých a podmáčených luk, které nedevastuje tak, jako jiná masná plemena. Má-li dostatek potravy a přístřešek, dokáže přežít i v těch nejnepříznivějších podmínkách. V některých státech se používají inseminační dávky býků dexter pro inseminaci méně rozvinutých jalovic. Telení je vždy bezproblémové, telata jsou velmi vitální a kříženci v dospělosti dosahují 7/8 velikosti matky.

Krávy mají vynikající mateřské vlastnosti. Těžké porody se vyskytují jen velmi vzácně a telata zaujmou svou vitálností téměř bezprostředně po porodu (rodí o hmotnosti 15 - 25 kg). Jedná se o velmi rané plemeno, jalovice mohou zabřeznout již ve stáří 15 - 18 měsíců. Zvířata jsou dlouhověká, ve stádě nejsou výjimkou krávy schopné reprodukce až do 20 let věku. Plemeno je velmi mléčné a telata dosahují vysokých odstavových hmotností.

Plemeno dexter dosahuje jatečné hmotnosti velmi brzy, maso má výbornou chuť, kvalitu i mramorování. Voli mohou bez příkrmu (pouze na pastvě) dosáhnout porážkové hmotnosti ve věku 20 - 24 měsíců s hmotností JUT v rozsahu 145 - 220 kg (výtěžnost i více než 56 %).

Zvířata byla vyvezena mimo jiné do Austrálie, na Nový Zéland, Kubu, do Argentiny, Keni, Zimbabwe, Itálie, Belgie, Dánska a do Německa. Do České republiky byl první import uskutečněn v první polovině roku 2012 z Dánska do chovu pana Karla Rodena ve Skrýšově.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

| zpět na přehled plemen |


zpět