Červené holštýnské

Plemeno - ilustrační foto

Holštýnské plemeno patří do skupiny nížinných plemen. Patří mezi nejpočetnější populaci kulturních plemen na světě a je charakterizováno nejvyšší mléčnou užitkovostí. Černostrakatý skot pochází ze severozápadní Evropy. V těchto oblastech se vyvinulo v průběhu 17. až 19. století z různých místních populací a postupně se rozšiřovalo do celého světa. V Evropě bylo nejprve šlechtěno na exteriérově vyvážený typ, středního rámce (131 až 132 cm v kohoutku) s velmi dobrou mléčnou produkcí, vyšším obsahem mléčných složek a dobrým osvalením. Odlišně se vyvíjelo na území Severní Ameriky, kde byla spotřeba masa zajištěna masnými plemeny. Při výběru zvířat byla dávána přednost mléčnému užitkovému typu a většímu tělesnému rámci. Pro zvířata severoamerické provenience se vžilo označení holštýnský skot. Zvířata vynikala vysokou produkcí mléka. V 50. a 60. letech minulého století se proces šlechtění také v dalších zemích začal orientovat na holštýnský skot, který je dnes nejprošlechtěnějším plemenem na mléčnou užitkovost. Jeho zbarvení je zpravidla černostrakaté a ojediněle se vyskytují recesivně založení červenostrakatí jedinci (RED holštýn). Holštýnské plemeno je chováno na celém světě v různých klimatických pásmech. K nejprošlechtěnějším populacím patří stáda v Izraeli, Kanadě a USA, kde průměrná užitkovost dosahuje 10 000 kg mléka na laktaci. Chov v ČR je založen na genetickém materiálu ze severní Ameriky, Francie, Holandska, Dánska, Itálie a SRN.

Plemeno je charakterizováno horším osvalením, nižším zastoupením cenných partií masa, vyšším podílem kostí, horší zmasilostí, vyšším protučněním. V praxi je dosahováno horší zatřídění v systému SEUROP, obvykle o jednu třídu v porovnání s býky kombinovaných plemen. Přednostmi je výborná růstová schopnost, ale protučňování zvířat nastává dříve než u kombinovaných plemen a specializovaných masných plemen.

Pokud tyto dva zmiňované aspekty spojíme s příznivou cenou krmné dávky a úsporným managementem vlastního výkrmu mohou být některé produkční systémy výkrmu holštýnského skotu vítaným a nezanedbatelným přínosem. V praxi se využívají:

  1. systém výkrmu telat do hmotnosti 150 kg JUT (jatečně upravené tělo);
  2. systém výkrmu mladého skotu nad 150 kg JUT a do věku 12 měsíců;
  3. systém výkrmu býků do standardní porážkové hmotnosti 500 a 550 kg;
  4. výkrm holštýnských býků do vysoké porážkové hmotnosti přes 600 kg;
  5. systém výkrmu volů.

Zdroj: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR

| zpět na přehled plemen |


zpět