Parthenaise

Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie a největšího rozvoje se plemeni dostává na severozápadě Francie. V roce 1892 bylo toto plemeno s 1,1 miliony kusů třetím nejpočetnějším ve Francii a v roce 1893 byla založena plemenná kniha. Na konci 19. a v první polovině 20. století se jednalo o plemeno s tzv. trojstrannou užitkovostí: mléko - maso - tah. Toto plemeno se vyznačovalo nejenom velkou silou v tahu, ale také velmi kvalitním mlékem s vysokým obsahem mléčného tuku. V současnosti je toto plemeno chováno výhradně pro produkci kvalitního hovězího masa. V letech 1940-1970 došlo u plemene parthenaise k výraznému poklesu početních stavů. Hlavními důvody bylo: křížení s ostatními masnými plemeny, rozšiřování specializovaných dojených plemen a zavádění mechanizace. V roce 1965 klesl počet chovatelů registrovaných v plemenné knize na pouhých 12. V letech 1970-1980 došlo k historické změně - šlechtění plemene parthenaise se začalo ubírat novým směrem. V roce 1971 byl vypracován nový šlechtitelský program a byla zahájena systematická selekce býků s výborným utvářením zevnějšku pro využití v inseminaci. V roce 1980 bylo kontrolováno 7 850 krav. V roce 1983 byla založena UPRA Parthenaise.

V kontrole užitkovosti je ve Francii zapojeno 22 000 krav v 800 stádech a v přirozené plemenitbě působí asi 500 býků. Selekční základnu tvoří asi 9 500 plemenných krav ve 210 stádech. Ze zhruba dvou tisícovek narozených býčků je každoročně vybráno 50 býčků do odchovny v Melle, kde absolvují půlroční test vlastní růstové schopnosti, v průběhu kterého je hodnocen nejenom růst, ale také vývoj kostry a osvalení a také funkční vlastnosti. Tři nejlepší býčci, kteří jsou vybráni radou po skončení testu, jsou označeni jako Reproducteur Jeune Etoile a jsou zařazeni do testačního připařování. Ostatní býci, kteří splní podmínky testu, jsou v aukci prodáni do přirozené plemenitby.

Kromě Francie je plemeno parthenaise chováno v Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii, Irsku, v Mexiku, USA, Kanadě, na ostrově Guadeloupe, v Austrálii a na Novém Zélandu.

Do České republiky byl první import zvířat plemene parthenaise uskutečněn na konci roku 2009 do chovu společnosti Montážně-obchodní firma a.s. pana Jiřího Petrsika na farmu Bučický Mlýn.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

| zpět na přehled plemen |


zpět