Ayrshire

Plemeno - ilustrační foto

Ayrshirské plemeno je jednostranně mléčného užitkového typu. Bylo vyšlechtěno v 18. století v jihozápadním Skotsku. Na vzniku plemene se při zušlechťování místního skotu podílela plemena holandsko-fríská, vlámská i některá plemena z ostrovů v kanálu La Manche.

Je to skot menšího až středního tělesného rámce, živá hmotnost krav dosahuje 450 - 550 kg, při kohoutkové výšce 126 - 134 cm. Pro zevnějšek je typické utváření hrudníku, který je hluboký a plný za lopatkou, prostorné dopředu sahající vemeno polovejčitého tvaru, užší zád', často dozadu mírně se zužující. Zbarvení je hnědočervené, strakaté, vyskytují se však i zvířata s převažujícím bílým zbarvením. U krav je charakteristický lyrovitý tvar rohů.

K přednostem plemene patří vysoká mléčná užitkovost (4 500 - 5 000 kg) o tučnosti 4,0 %, dále konstituční pevnost, dobrá plodnost, dojitelnost a snadný průběh porodů. Masná užitkovost je u ayrshira nižší a je považována za druhořadou užitkovou vlastnost.

Plemeno se ze Skotska rozšířilo do severních států Evropy a do Severní Ameriky, kde je chováno ve větším tělesném rámci. Po 2. svět. válce byli býci dovezeni do ČSFR a od 60. let se ve větším měřítku začalo plemeno využívat v podhorských a horských oblastech k zušlechťovacímu křížení s domácím českým strakatým skotem i s uznanými plemeny na Slovensku.

Zdroj: J. Mikšík: Plemena skotu

| zpět na přehled plemen |


zpět