Rouge de Pres

Masné plemeno rouge des prés, dříve známé pod názvem maine-anjou, (oficiální zkratka MM) pochází ze severozápadní Francie, departmentu Maine-et-Loire, konkrétně z údolních oblastí řek Anjou a Maine, podle kterých je nazván celý region. Plemeno rouge des prés vzniklo díky Oliveru de Rougé, který jako první v roce 1830 zkřížil plemeno mancelle s durhamskými býky britského původu, nositeli ranosti a vysoké jatečné hodnoty. Jiný zdroj uvádí, že prvním, kdo tato dvě plemena nechal zkřížit, byl v roce 1839 Count de Falloux (Frédéric-Alfred-Pierr), což byl jeden z vlastníků půdy v regionu Maine a Anjou a zároveň významný politik a šlechtic.

Zástupci plemene rouge des prés se vyznačují tradičním tmavě červeným zbarvením s bílými znaky na hlavě, břichu, končetinách a ocase. Zvířata mají světlé sliznice bez pigmentačních skvrn, krátké rohy stočené dopředu, velký tělesný rámec a dlouhé dělo. Plemeno má velmi silné kosti, což ovlivňuje hmotnost jatečně upraveného těla a výtěžnost, která je obdobná jako u dalšího francouzského masného plemene velkého tělesného rámce – plemene Charolais, které je se svými hodnotami v čele tabulky srovnání masných plemen.

Průměrná výška v kohoutku krav je 140 cm a 145 cm u býků, hmotnost v dospělosti se pohybuje v rozmezí 850 – 1000 kg u krav a 1000 až 1500 kg u býků.

Podle výsledků kontroly užitkovosti má toto plemeno ve Francii nejvyšší porodní hmotnosti ze všech plemen (býčci 52 kg, jalovičky 49 kg), porody bývají těžší (57 % porodů bez pomoci a 27 % s lehkou pomocí). Růstová schopnost telat je podobná jako u plemene charolais (CH) a blonde d´aquitaine (BA). Ve stádech se telí celoročně, pouze 39 % porodů probíhá v období únor až duben. K prvnímu otelení dochází u 81 % plemenic do věku 29 až 39 měsíců. Reprodukce je v posledních letech zajišťována z 33 až 38 % inseminací.

Plemeno je spíše rustikální a dobře se přizpůsobuje různým podmínkám v mírném podnebí. Je oblíbené díky své klidné, tiché a učenlivé povaze, která je příznivou vlastností pro výstavní zvířata a pro chovatele vůbec. Toto robustní plemeno s dobrou životaschopností, plodností a vysokým podílem dvojčat (6 %) bylo dříve využíváno zejména pro jeho dvojité osvalení a mléčnost. Plemeno rouge des prés má velmi kvalitní maso výrazně červené barvy, mramorované, šťavnaté, výrazné a stabilní chuti. Je to jedno z nejchutnějších mas vůbec, jeho kvalita byla potvrzena také vyšetřovací komisí INAO (Institut national de l'origine et de la qualité = národní institut původu a kvality). Nejžádanější vlastnosti: výborná masná užitkovost, dobrá konverze krmiva, dobré mateřské vlastnosti a mléčnost, poddajnost a učenlivost. Dvě třetiny zvířat jsou zařazeny do třídy R v rámci EUROP klasifikace. Plemeno je dlouhověké, 25 % populace dosahuje věku sedm a více let.

Na světě je chováno cca 70.000 jedinců tohoto plemene. V roce 1988 bylo ve Francii 87 000 krav MM (a 8000 chovatelů), v roce 2000 to bylo 57 000 krav (u 3400 chovatelů) a v současné době je do kontroly užitkovosti zapojeno cca 19 500 krav z celkového počtu 46 000 krav.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

| zpět na přehled plemen |


zpět