Blonde d'Aquitaine

Plemeno - ilustrační foto

Plemeno blonde d´Aquitaine je plemeno poměrně mladé. Jeho organizovaný chov lze datovat do padesátých let. Pochází z jihozápadní Francie. Na jeho vzniku se podílí tři místní krajová plemena skotu a to guercy, garonnaise a blonde des Pyrénées, která byla využívána především k tahu, ale také k produkci masa. Šlechtěním těchto plemen vzniklo plemeno velkého tělesného rámce o výjimečné délce těla s pevnou, ale jemnější kostrou a s mimořádně vyvinutým osvalením. Dnes je plemeno výrazně zaměřeno pouze na produkci kvalitního masa. Plemeno vykazuje velmi dobrou plodnost.Tělesná stavba telat, která je charakterizována především jemnou kostrou, menší hlavou, plošším a delším tělem umožňuje snadný průchod porodními cestami, a proto i přes vyšší porodní hmotnost je u tohoto plemene malý výskyt obtížných porodů. Tato vlastnost je velmi dobře využitelná též při užitkovém křížení s dojnými plemeny. Zvířata se velmi dobře adaptují ve všech klimatických podmínkách a velmi úspěšně se proto toto plemeno šíří i do ostatních zemí jako plemeno s vysokou růstovou schopností a špičkovou jatečnou hodnotou.Chov tohoto plemene je v naší republice založen pouze na importu krav a jalovic z Francie. První import se uskutečnil již v roce 1991. V tomto roce bylo založeno stádo na SZTŠ Hořovice a v roce 1992 následovaly další importy. I přes vynikající výsledky dosažené v rámci kontroly užitkovosti není toto plemeno tak rozšířeno, jako ostatní dvě nejpočetnější francouzská plemena charolais a limousin. Vynikající masná užitkovost, nízký obsah tuku u jatečných zvířat, který umožňuje výkrm do vysokých porážkových hmotností, nachází zájem našich chovatelů i o toto plemeno, a to především v užitkovém křížení. Tento zájem se zvýšil především v posledních dvou letech, kdy je patrný, po částečném poklesu stavů, opětovný nárůst stavů zvířat v KUMP.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

| zpět na přehled plemen |


zpět