Nápověda k aplikaci Informace o skotu

Vysvětlivky k některým položkám

Datum narození - u některých starších, výjimečně i u mladších zvířat se může stát, že datum narození není přesně známé a proto v této evidenci není uvedeno

UPOZORNĚNÍ: S platností od 1.7.2013 bylo České republice povoleno přezkoumání jejího ročního programu sledování BSE. Skot narozený v České republice již nebude testován na BSE v případě normální porážky. Byla stanovena nová věková hranice pro vyšetřování skotu na BSE, a to 72 měsíců, resp. 48 měsíců u nutně poražených zvířat (narozených ve státech EU podle vyhlášky 309/2011Sb.).

Datum porážky - pokud není v této evidenci datum porážky uvedeno, nebyla porážka zvířete dosud jatkami nahlášena nebo tento údaj nebyl ještě ústřední evidencí zpracován (lhůta pro nahlášení údajů jatkami je 7 kalendářních dnů, lhůta pro zpracování údajů v ÚE je 5 pracovních dnů, zpravidla jsou však tato data v ÚE zpracována příští pracovní den po jejich obdržení).

UPOZORNĚNÍ: Případný rozdíl mezi datem porážky v této evidenci a datem uvedeným u masa je způsoben skutečností, že do ÚE je hlášeno datum přijetí zvířete na jatka, které se může lišit od skutečného data porážky.

Převažující plemeno - u čistokrevných zvířat je na tomto místě uvedeno jeho plemeno, u kříženců je převažujícím plemenem to, které je v jeho plemenné skladbě zastoupeno nejvyšším podílem.

Přehled plemen evidovaných v ČR

MASNÁ PLEMENA
KOMBINOVANÁ PLEMENA
DOJNÁ PLEMENA


CL  Česká červinka


N  Normandský skot
V  Braunvieh

 
J  Jersey

 
M  Červenostrakaté nížinné

 
 

 
 

 
 

 
 

D  Salers
 
 

 
 

F  Brahman
 
 

UU  Aubrac
 
 

PP  Parthenais
 
 

SS  Shorthorn
 
 

BB  Bazadais
 
 

MM  Rouge de Pres
 
 

DD  Andorský hnědý
 
 

TT  Texas longhorn
 
 

VV  Vosgienne
 
 

EE  Dexter
 
 

WW  Wagyu
 
 

Z nebo X  Ostatní plemena